اراک، شهر ما

خلاصه طرح شهر پاکیزه، شهر زیبا

خلاصه طرح

شهر پاکیزه، شهر زیبا

احسان کامرانی

تحت نظارت رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اراک
 تابستان 87
کلیه حقوق این طرح محفوظ است.
مشارکت مردم به منظور زیبایی و پاکیزگی شهر


محورهای اصلی طرح شهر زیبا، شهر پاکیزه

نظر خواهی و دخالت دادن نظرات شهروندان در تصمیم گیریها
مقابله با حیوانات مزاحم و موذی (سگ ، موش )
رسیدگی به کانالها ، جویها و کنترل آبهای روان
رسیدگی بیشتر به سطل های زباله
جمع آوری زباله و پسماندهای جامد
رسیدگی به سرویس های بهداشتی در سطح منطقه و نقاط پر جمعیت
توسعه و نگهداری فضای سبز شامل بوستانها، جنگل کاری ، درختان ، فضای سبز بلوارها و ...
رسیدگی به چهره ظاهری منطقه از نظر زیبایی ، مبلمان شهری
مقابله با تبلیغات غیر مجاز روی دیوارها، ترانس ها، تیرهای  برق و ... .

تبصره 1 : مواردی که در این محورها ذکر نشده اند و می توانند به زیبایی و پاکیزگی شهر کمک کنند نیز در این طرح قرار می گیرند.
تبصره 2 : مورد آخر به دلیل تاثیر بسیار زیاد بر زیبا سازی شهر، به طور مجزا آورده شده است.

دسته بندی بر اساس گروه

گروه نظر سنجی
وظایف:
ارائه فرم های نظر سنجی به مردم و دریافت ایده ها، پیشنهادات و انتقادات آنها.

تبصره: از آنجا که بسیاری از مردم ، پیشنهادات و انتقادات خود را به صورت شفاهی بیان می کنند، استفاده از دستگاهی برای ضبط صدا ضروری است.

گروه تشخیص
وظایف:
شناسایی مشکلات جوی ها، زباله ها، درخت ها، پیاده روها و آسفالت خیابانها.
شناسایی محل هایی که امکان طرح ایده های نو وجود دارد.
شناسایی محل هایی که بیشترین میزان آگهی های غیر مجاز در آنجا وجود دارد.
شناسایی و عکسبرداری از تبلیغات غیر مجاز، به منظور اعمال جریمه های قانونی.

تبصره: عکاسی از مناطق شناسایی شده و آگهی های غیر مجاز ضروری است.

گروه ایده های نو
وظایف:
ارائه ایده های نو در مسائل شهری
هماهنگی دیگر گروه ها با یکدیگر برای ارائه ایده های نو از طریق برگزاری جلسات

گروه هنر( خطاطی، طراحی، موسیقی )
وظایف:
طرح  ایده های نو
نقاشی و خطاطی دیوارها، نرده ها، بلوارها و کلیه مواردی که به هر نحو به طراحی، نقاشی و خطاطی مرتبط است.


گروه معماری
وظایف:
طراحی و ارائه نقشه های پروژه ها
نظارت بر اجرای صحیح پروژه های مرتبط با گروه معماری، به گونه ای که این پروژه- ها بر مبنای نقشه های ارائه شده اجرا شود.

گروه فضای سبز
وظایف:
ارائه ایده در مورد بهبود وضعیت فضای سبز، نحوه کاشت گل ها در کنار یکدیگر و ... .
شناسایی و تهیه گونه های مختلف گل و درخت که باعث زیبایی محیط می شوند.
پاک سازی محیط زیست.
کاشت درخت و گل.
مرمت فضاهای سبز.
 
گروه نظارت
وظایف:
نظارت بر اجرای پروژه ها

تبصره: موفقیت در تمامی محورهای اصلی طرح شهر پاکیزه، شهر زیبا، مستلزم همکاری تمامی گروه ها با یکدیگر و برگزاری جلسات منظم در میان آنها می باشد. هر یک از اعضا می توانند در چند گروه عضو باشند.

مراحل اجرای طرح

این طرح شامل 6 مرحله است:
1-    مرحله اول مربوط به تبلیغات درباره این طرح است. تبلیغات می تواند از طریق بروشور، بنر، تلویزیون های شهری، کارت های ویزیت، تلویزیون و ... انجام گیرد.
2-    در مرحله دوم ، نظر سنجی از مردم درباره نقاط قوت و ضعف شهرداری اراک صورت می گیرد.
3-    همزمان یا پس از مرحله دوم، گروه تشخیص فعالیت خود را آغاز می کند.
4-    پس از اتمام مرحله های دوم و سوم، مرحله طراحی آغاز می شود.در مرحله طراحی، از گروه های ایده های نو، هنر، معماری و فضای سبز و نیز مسابقه های ایده پردازی و طراحی، به منظور طراحی ایده ها استفاده می شود. ایده ها، با توجه به موقعیت و مشکلات ارزیابی شده هر  محل شکل گرفته و طراحی می شوند. طراحی های دستی، ارائه نقشه های مورد نیاز و کلیه ملزومات اجرای پروژه ها در این مرحله انجام می شود.
5-    پس از تایید هر ایده و دریافت بودجه لازم، فاز اجرایی آن آغاز می شود. بسته به نوع طرح، هر یک از گروه های هنر، معماری و فضای سبز به اجرای طرح می پردازند. برخی از ایده ها، نیاز به همکاری چند گروه به طور همزمان دارند. گروه نظارت، بر نحوه اجرای طرح نظارت می کند.
6-    پس از اتمام یک یا چند طرح یا تمامی طرح ها، مراسم تجلیل از طرح های برتر صورت می گیرد. در این مرحله به طرح های برتر و دست اندرکاران آن ها، جوایزی نیز اهدا خواهد شد.


نکاتی که باید در این طرح لحاظ گردد

-افراد شرکت کننده در پروژه ها باید از تخصص کافی بهره مند بوده و ضمن رعایت اصول اخلاقی، از هر گونه فعالیت سیاسی اجتناب ورزند.
-در طراحی پروژه ها، باید علاوه بر زیبایی، به کارایی،ایمنی، میزان بودجه طرح و فرهنگ اسلامی و ایرانی توجه نمود.
-بخش گسترده ای از طرح ها می تواند از طریق پروژه های دانشجویی انجام شود.
-در طراحی و اجرای پروژه ها می توان از افراد و شرکت های مستقر در انجمن نخبگان، پارک علم و فناوری استان مرکزی و کانون کارآفرینان استفاده نمود.
-شناسایی و استفاده از گروه های داوطلب نظیر گروه های NGO در اجرای پروژه ها ضروری است.
-بودجه های طرح ها می تواند از طریق طرح های ابداعی تامین شود. به عنوان مثال، بودجه پروژه های پارک جنگلی می تواند از طریق دریافت ورودیه از خودروها تامین شود. بخشی از بودجه ها می توانند از طریق دریافت جریمه از تبلیغات غیر- مجاز حاصل شوند و ... .
-هر بخش از طرح( به عنوان مثال بخش طراحی ) تحت نظارت  مدیران متخصص و تایید شده شهرداری اداره می شود.
-برای هر گروه که در حال اجرای پروژه ها هستند، یک لباس خاص طراحی شود؛ به گونه ای که مردم در سطح شهر، متوجه فعالیت گروه مربوطه شوند.
-تمامی قسمت های طرح به صورت زنجیر وار به یکدیگر مرتبط هستند و اجرای نامناسب هر قسمت، کل طرح را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
-پروژه های محله ها که از سوی خود اهالی  محله پیشنهاد می شود، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت توجیه پذیر بودن طرح، بودجه مورد نظر از سوی شهرداری تامین شده و طرح مورد نظر با همکاری اهالی محله اجرا می شود.
-تمامی پروژه های مرتبط با این طرح، می توانند دارای یک نماد خاص باشند. به این شکل، پروژه های انجام شده در این طرح، متمایز از دیگر طرح ها خواهند بود.
-تصاویری از قبل از اجرا ، هنگام اجرا و بعد از اجرای پروژه ها تهیه شود.
-برخی از پروژه ها مستلزم اجرای پروژه دیگر می باشد. به عنوان مثال لازمه حفظ و نگهداری نقاشی های دیواری، مقابله با تبلیغات غیر مجاز است. از اینرو پیگیری و رفع مشکل تبلیغات غیر مجاز، مقدم بر اجرای پروژه های رنگ آمیزی دیوارها می- باشد.
-مدیر/ مدیران هر گروه باید دارای تخصص، تجربه و انگیزه کافی باشند.
-نحوه ارائه حقوق و مزایا و نحوه تامین ایمنی مدیران و دست اندرکاران طرح ها در حین اجرای پروژه ها به صورت دقیق مشخص شود.
-این طرح می تواند به صورت آزمایشی در بخشی از مناطق شهر اراک اجرا شود.
-ترغیب مردم به پاک سازی محله از طریق روشهای مختلف، از جمله اهداف مهم این طرح است.
استفاده بهینه از مواد مصرفی در انجام پروژه ها.
-فرم های نظر سنجی، تمامی فعالیت های مرتبط با شهرداری را پوشش می دهند. اگر چه برخی از این موارد با طرح "شهرزیبا، شهرپاکیزه" مرتبط نیستند، ولی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت شهرداری و نیزارائه ایده های دیگر ضروری می باشند.
-نحوه ارائه نظر سنجی، در تحقیق شناخت مسائل و مشکلات شهر و طرح ایده های نو ذکر شده است.
-ایده های ارائه شده باید منطبق با فرهنگ اسلامی و ایرانی بوده و حتی الامکان، کم هزینه و منحصر به فرد باشند.
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 3:58  توسط مدیر وبلاگ  | 

فراخوان


از کلیه هنرمندان، ورزشکاران، طرفداران محیط زیست، خبرنگاران، روزنامه نگاران، نخبگان و فرهیختگان و کلیه افراد صاحب ایده های جدید و کاربردی، به منظور بهبود وضعیت شهر اراک و اجرای فعالیتهای مردمی دعوت به عمل می آید.
لطفا در صورت تمایل، ایمیل و زمینه همکاری خود را قید کنید.

http://i35.tinypic.com/snjgcz.jpg


+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 9:0  توسط مدیر وبلاگ  | 

مردم و مسئولین


شهروند عزیز، با حمایت خود از اعضای محترم شورای شهر و نیز شهرداری اراک در آبادانی این شهر مشارکت کنید.

تا کنون بیش از 100 طرح کاربردی، کم هزینه و قابل اجرا از نتیجه تحقیقات نویسنده این وبلاگ و نیز پیشنهادهای مردمی مهیا شده که در صورت اجرا، نقش شگفت انگیزی در بهبود وضعیت شهر اراک خواهد داشت. قسمت عمده ای از این طرح ها توسط خود مردم صورت خواهد گرفت و برخی از آنها برای اولین بار در ایران مطرح خواهد شد.

با حمایت مردم و مسئولین، این طرح به یکی از کارامدترین طرح های کشوری تبدیل گشته و الگوی مناسبی برای دیگر شهرها خواهد شد.

علاوه بر نیاز به همکاری مسئولین و ارگانهای دولتی، پیشرفت این طرح در گروی همکاری تمامی مردم بالاخص نخبگان، محققین، هنرمندان، طرفداران محیط زیست، روزنامه نگاران و خبرنگاران خواهد بود.

نتیجه تحقیقات و نیز ایده های پیشنهادی ، به زودی در اختیار اعضای محترم شورای شهر قرار خواهد گرفت.
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 3:49  توسط مدیر وبلاگ  | 

شهر پاکیزه، شهر زیبا

http://i36.tinypic.com/155kvls.jpg
شهر پاکیزه و زیبا منجر به غرور و انگیزه بیشتر مردم آن شهر خواهد شد. با مشارکت و ارائه ایده های خود، به زیبایی و پاکیزگی شهر اراک کمک کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:22  توسط مدیر وبلاگ  | 

کدوم بهتره؟


در حالی که بعضی از شهروندها نسبت به پاکیزگی شهرشون کم لطفی می کنن:

http://i37.tinypic.com/2h2qvtc.jpg

یک سری از همشهریان محترم هم برای پاکیزگی شهرشون تلاش می کنن:

http://i33.tinypic.com/ams4f6.jpg

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 23:35  توسط مدیر وبلاگ  | 

137


137


ارتباط مردم با شهرداری اراک

http://www.bi.no/Grafisk-markedFiles/ny_design_2007/artikkelbilder/508 pixler/kommunikasjon508.jpg


+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۸۷ساعت 16:43  توسط مدیر وبلاگ  | 

تبلیغ مجانی !


مورد شماره 15-رسیدگی به چهره ظاهری منطقه از نظر زیبایی ، مبلمان شهری و ...

این هم روشیه که خیلی از مغازه دارها و آموزشگاهها و ... و ... برای تبلیغاتشون ابداع کردن: چی راحت تر و کم هزینه تر از استفاده از ترانسهای برق و در و دیوار شهر؟ حالا 1000 بار هم که این دیوارها و ترانسها و ... رو رنگ کنن یا اصلا عوضشون کنن! چه فایده؟ فردا روز از نو، روزی از نو!

http://i38.tinypic.com/2lxf3br.jpg
 

http://i33.tinypic.com/2con5li.jpg

باید یک فکر اساسی بشه. تو یک طرح اساسی این روش برای همیشه ریشه کن بشه. کسی اگه می خواد تبلیغ کنه مراحل خودشو داره. در و دیوار شهر و جایگاههای اتوبوس و ترانس های برق و ... جای تبلیغ نیست!


+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۸۷ساعت 22:32  توسط مدیر وبلاگ  | 

1-2-3 حرکت...

 
سلام سلام سلام
خوبی همشهری عزیز؟ خوش اومدی به وبلاگ خودت. زود باش. همه چی در حال حرکته. من و تو هم باید حرکت کنیم و شهرمونو آباد کنیم.
تازگی ها متوجه تغییرات تو شهر شدی؟ خوب، مسئولین شهر عزمشونو جزم کردن که یه شهر آباد و  سالم ایجاد کنن. اما بدون کمک تو شهروند اراکی.... درسته، بدون مشارکت من و تو خیلی سخته و یا شاید... غیر ممکن!


http://i37.tinypic.com/o8dnhl.jpg

و اما قبل از شروع طرح ،مسائل زیر به صورت نظر سنجی از مردم، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس راه حلهای مناسب برای بهبود این موارد، مطرح شده و بسیاری از مشکلات نیز با همیاری مردم رفع خواهد شد:

1-وضعیت سطح آسفالت خیابانها و معابر در منطقه
2-مقابله با حیوانات مزاحم و موذی (سگ ، موش )
3-کنترل و بهبود وضعیت ترافیک منطقه
4-رسیدگی به کانالها ، جویها و کنترل آبهای روان
5-نظر خواهی و دخالت دادن نظرات شهروندان در تصمیم گیریها
6-وضعیت پارکینگهای عمومی شهرداری در سطح منطقه
7-وضعیت کیوسک های مطبوعات و گل فروشی ها
8-رسیدگی به سرویس های بهداشتی در سطح منطقه و نقاط پر جمعیت
9-توسعه و نگهداری فضای سبز شامل بوستانها ، جنگل کاری ، درختان ، فضای سبز بلورها  و ...
10-تامین ایمنی شهروندان از طریق نصب نرده ،پل هوایی ، خط کشی عابر پیاده ، نصب سرعت گیر
11-برخورد با صنایع آلاینده هوا ، صوتی و محیطی
12-برخورد شایسته با مراجعه کنندگان به ناحیه یا شهرداری
13-ارتباط مداوم و مستمر و آسان مسئولین شهرداری منطقه با مردم
14-رسیدگی به وضعیت کف پوش پیاده روها
15-رسیدگی به چهره ظاهری منطقه از نظر زیبایی ، مبلمان شهری و ...
16-جمع آوری منظم زباله و پسماندهای جامد
17-وضعیت روشنایی خیابانها در هنگام
18-وضعیت بازارچه ها و میادین میوه و تره بار و عرضه مستقیم محصولات
19-وضعیت دسترسی به حمل و نقل همگانی (اتوبوس )
20-هماهنگی با ارگانهای ذیربط در امور عمرانی منطقه
21-امکانات فرهنگی ، هنری ، ورزشی و تفریحی اماکن وابسته به شهرداری منطقه
22-قاطعیت برخورد با ساخت و ساز یا عدم تخریب غیر مجاز
23-حل مشکل متکدیان و دست فروشان در سطح منطقه
24-نصب تابلوهای راهنما ، علائم ایمنی و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در خیابانهای مورد نیاز
25-سرعت و جدیت مسئولین شهرداری در رسیدگی به مشکلات شهروندان
26-نقش اینترنت در مشارکت مردم،  بهبود وضعیت شهر و معرفی شهر اراک و جذب توریست

اخیرا در حال نظر سنجی از مردم اراک درباره این 26 موضوع هستیم. نظرات شما تو این وبلاگ هم خیلی مهمه. ایده، پیشنهاد، انتقاد و ... . شهردار و اعضای محترم شورا رو هم در جریان این روند قرار می دیم.

1-2-3 حرکت
نظر دهید

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۸۷ساعت 1:30  توسط مدیر وبلاگ  |